Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár adatbázisa

Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár immár a leggazdagabban adatolt magyar (és Közép-európai) nyelvtörténeti szótár. Tartalmilag a Szótörténeti Tár a keleti magyar nyelvterületen (Erdélyben és a Partiumban) hozzávetőleg egy fél évezred (XIII.-XIX. századok) során keletkezett levéltári anyag adatait tartalmazza minden olyan szóalakot, melynek a régiségben a források tanúságtétele szerint valamilyen szerep jutott. E szavak elsődleges forrása egy valós, megtörtént múltbeli esemény, melyet egy oklevél készítője lejegyzésre érdemesnek tartott. Ennek megfelelően tehát az eredeti oklevél az esemény másodlagos forrása. Idősb Szabó T. Attila az erdélyi levéltárak anyagából gyűjtötte a Szótörténeti Tár szerkesztésekor használt cédulaanyagot. A cédulák alapján sok-sok ember munkája révén készült az a kézirat, melynek alapján 1978 és 1985 között a TÁR első négy kötete, közel 5000 kéthasábos, apró betűs, sűrűn szedett lap megjelent.

A MINTA SZTÁR I. elnevezésű CD-ROM lemez 1990-ben jelent meg: ez volt az első magyar gyártmányú szöveges és képi adatbázist egyaránt tartalmazó tudományos célú CD-ROM lemez.

Most már a Szótörténeti Tár hozzáférhető online módon is, a számítógépes szupersztrádán, a World Wide Weben keresztül is, aminek eredményeképpen összehasonlíthatatlanul nagyobb közönséget érhet el, és több lehetőséget kínál, mint a korábbi változatokban.

A nyomtatott szótári forma csak a címszavak sorrendjében kezelhető. Az elektronikus feldolgozás viszont kereshető a címszavak mai magyar jelentése, az idegen (német, román, de a növény és állatnevek esetében a latin) értelmezések, az adat leírásának helye és ideje, sőt a címszóra vonatkozó példamondat bármelyik szava alapján is. Tehát nem csak az eddig megjelent kötetek címszavai alapján lehet keresni, hanem bármely, az adatbázisban előforduló szóra. De kereshetők az egy évben (pl. 1591-ben), vagy az egy helyen (pl. Fogarasban) rögzített adatsorok is.

Az első elektronikus változat 1988 és 1990 között készült és az UNESCO szabad terjesztésű MicroISIS adatbázis- kezelő rendszere alapján épített rekordokat tartalmazta. Ennek megfelelően épül fel a jelenlegi változat is.

Dr. Prof. Szabó T. Attila és Biró Zsolt

Tovább a kereséshez.